Hiljaisille luonnonsuojelijoille

Riikka Rosmar, Kunnianosoitus hiljaisille luonnonsuojelijoille, 2021

Yhteisötaideteos liittyi Etelä-Karjalan Taiteilijaseuran yhteisnäyttelyyn ”Paikalliset tulevaisuudet”, joka pidettiin Imatran taidemuseossa 15.10.-5.11.2021

Yhteisötaideteoksen lähtökohtana oli kasvava huoli luonnon tilasta ja tulevaisuudesta. Pohdin, miltä näyttäisi Imatra ja Vuoksen ranta ilman kaupunkilaisten henkireikiä eli lähiluontokohteita. Ja mikä on laajemminkin yksilön ja yhteisön vastuu yhteisestä ympäristöstämme?

Teoksen muodostivat puiden verkosto, jonka yksittäisten puiden rungot ja oksat merkittiin kollektiivisin suojelumerkinnöin. Merkit olivat imatralaisten yhdessä toteuttamia hiljaisia muistutuksia lähiluonnon, metsän sekä puiden tärkeydestä ja haavoittuvuudesta. Teokseen liittyi myös sen toteuttaneiden imatralaisten kertomusten kokoelma siitä, miksi puut ja metsä ovat arvokkaita ja merkityksellisiä imatralaisille eli millaisia ovat metsäkokemuksemme ja luontosuhteemme. Toivon, että tämä teos on yhteisöllinen taideteko luonnonsuojelun puolesta, meidän kaikkien yhteisen tulevaisuuden puolesta. Teoksen osat sijoittuivat eri puolille Imatraa luoden sekä yhteisöllisen nimikkopuiden että sen toteuttaneiden hiljaisten luonnonsuojelijoiden piirin. Näen teoksen yksittäiset suojelumerkinnöin varustetut puut myös kannanottoina Suomen luonnon monimuotoisuuden ja luonnontilaisuuden säilyttämisen puolesta, sillä vain muutama prosentti maamme metsistä on suojeltuja – ilman taloudellista leimaa puiden kyljissä.

Minulle luonto ja erityisesti puut ovat aina olleet ajatusteni ja tunteideni ainutlaatuisia ja herkkävireisiä tulkkeja sekä tarinankertojia – mielenmaisemani kanssakulkijoita. Mielestäni jokaisella luontokappaleella on oikeus saada osakseen kunnioitusta ja huolenpitoa. Toivon, että me voimme tällä yhteisellä teoksella herätellä keskustelua kiireisessä ajassamme joskus ehkä huomaamattomankin lähiluontomme tilasta nyt ja tulevaisuudessa. Kaikki teokseen osallistuneet ”hiljaiset luonnonsuojelijat” auttavat osaltaan näkemään lähelle, jotta voimme myös katsoa kauemmas ja hahmottaa luonnon tilan laajemmassa perspektiivissä.

Yhteisötaideteoksen koordinointi FM Harri Hirvonen

Riikka Rosmarin teos Vuoksen rannalla Imatran taidemuseon takana. Kuva Harri Hirvonen