Artist statement


Huoli ympäristön ja luonnon nykytilasta sekä tulevaisuudesta on keskeisenä vaikuttimena sille, miksi teen taidetta. Koska en pysty tarpeeksi hyvin sanallisesti ilmaisemaan kaikkea sitä, mitä tunnen ja koen osana herkkää luonnon ekosysteemiä, luon kuvallisia näkyjä luonnontilaisista menneistä tai tulevista maailmoista, joissa ihminen on yhdenvertainen, ei ylivertainen, luontokappale muiden joukossa. Aistin ja havaitsen herkästi muutokset ympäristön tilassa, niin yksittäisissä kasveissa ja eläimissä kuin kanssaihmisissä, ja nämä tuntemukset eivät aina ole kovin miellyttäviä. Teosten kuvaamat maailmat eivät siten ole vain pelkkiä unelmien ja toiveiden puutarhoja, vaan niissä on myös tummempia ja synkempiä virtauksia.  

Pyrin vaikuttamaan teoksillani siihen, että näkisimme itsemme edes hiukan enemmän osana laajempaa, luonnonmukaisempaa elinpiiriä, jossa suvaitsevaisuus sekä toisten huomioiminen olisi itsestään selvä tapa elää ja toimia tässä yhteisessä maailmassamme. Teosteni hahmoissa on toivon ja lohdun tunteiden lisäksi myös paljon yksinäisyyttä, turvattomuutta ja pelkoa.      

Teosteni materiaalit ovat hyvin pitkälle kierrätystavaraa, koska haluan pitää taiteeni hiilijalanjäljen mahdollisimman pienenä. Kerään tarvitsemani materiaalit kirpputoreilta ja annan arkiselle poistotavaralle uuden elämän uudessa muodossa.